№ 

გვარისახელი 

თანამდებობა 

 კ  ვ  ა  ლ  ი  ფ  ი  კ  ა  ც  ი  ა

1

გელოვანი ნინო

მთავარი ბუღალტერი

ბუღალტერი სოფ. მეურნეობის საწარმოთა ბუღალტერი

2

ჭელიძე დარეჯან

ხარისხის მართვის მენეჯერი

ინჟინერ  სისტემატექნიკოსი

3

რატიანი ქეთევანი

სასწავლო პროცესისა და სასწავლო- საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი

 

 ინჟინერ  ჰიდროტექნიკოსი

4

ნასარიძე დავით

პროფორიენტაცია და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი

ტურიზმის  მენეჯერი

5

ბენდიანიშვილი გია

მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორი

 ს/მ  წარმოების  ეკონომისტ-ორგანიზატორი

6

დვალი მამუკა

შესყიდვების სპეციალისტი

ბიზნესის  მართვა

7

დვალი გრიგოლი

 იურისტი

იურისტი

8

ჯოხაძე მანანა

საქმის მწარმოებელი

მეელსმენე

9

მუსერიძე რომან

ქსელის ადმინისტრატორი

ინფორმაციული ტექნოლოგი

10

ცხვედიანი ლელა

ბიბლიოთეკარი

ტექნიკოს  ტექნოლოგი


გამოკითხვა
მოგწონთ ჩვენი ვებ-გვერდი?
დიახ
არა