ადმინისტრაცია

 № 

გვარისახელი 

თანამდებობა 

                      

 
 1


გელოვანი ნინო


მთავარი ბუღალტერი

ბუღალტერი სოფ. მეურნეობის საწარმოთა ბუღალტერი

 2

ჭელიძე დარეჯან

ხარისხის მართვის მენეჯერი

ინჟინერ  სისტემოტექნიკოსი

 
 3


რატიანი ქეთევანი

სასწავლო პროცესისა და სასწავლო- საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი

ინჟინერ  ჰიდროტექნიკოსი

 
 4


კილასონია ელგუჯა

პროფორიენტაცია და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი


ბიზნესის ადმინისტრირება

 
 5


ბენდიანიშვილი გია

მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორი

 
ს/მ  წარმოების  ეკონომისტ-ორგანიზატორი

 6

დვალი მამუკა

შესყიდვების სპეციალისტი

ბიზნესის  მართვა

 7

მუსერიძე რომან

ქსელის ადმინისტრატორი

ინფორმაციული ტექნოლოგი

 8

ჯოხაძე მანანა

საქმის მწარმოებელი

მეელსმენე

 9

დვალი გრიგოლ

იურისტი

იურისტი

 10

ცხვედიანი ლელა

ბიბლიოთეკარი

ტექნიკოს  ტექნოლოგი

 11

შაინიძე ქეთევან

რეესტრის წარმოების სპეციალისტი

უცხო ენა - ჟურნალისტიკა

გამოკითხვა
მოგწონთ ჩვენი ვებ-გვერდი?
დიახ
არა