დამხმარე ტექნიკური პერსონალი და შტატგარეშე თანამშრომლები

გვარისახელი 

თანამდებობა 

კვალიფიკაცია 

1

გორგასლიძე ფრიდონ

მძღოლი (ლოჯისტიკი)

ტექნიკოს-მექანიკოსი

2

არჩვაძე გოჩა

დამხმარე თანამშრომელი

 

3

ხიდურელი მანანა

მედდა

სანიტარული ფერშალი

4

მურუსიძე ჭაბუკა

ცეცხლფარეში

ტექნიკოს-მექანიკოსი

5

მეტრეველი მზია

დამლაგებელი

 

6

ბოჭორიშვილი მანანა

დამლაგებელი

 

7

მურუსიძე რაინდი

დარაჯი

უმცროსი აგრონომი

8

გოგრიჭიანი ნიკოლოზი

დარაჯი

 

9

გორგასლიძე ბადური

დარაჯი

 

 

 

შტატგარეშე  თანამშრომლები

 

1

ჭელიძე ეთერი

ინკლუზიური პროფესიული
განათლების სპეციალისტი

ფსიქოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი

2

ნატმელაძე გოჩა

სამრეწველო ინოვაციების
ლაბორატორიის კოორდინატორი

1. კომერსანტი

2. კომპიუტერული ტექნოლოგიები სისტემური და ქსელური ადმინისტრირება

გამოკითხვა
მოგწონთ ჩვენი ვებ-გვერდი?
დიახ
არა