გვარი, სახელი 

თანამდებობა 

კვალიფიკაცია 

1

გორგასლიძე ფრიდონ

მძღოლი (ლოჯისტიკი)

ტექნიკოს-მექანიკოსი

2

არჩვაძე გოჩა

დამხმარე თანამშრომელი

 

3

ხიდურელი მანანა

მედდა

სანიტარული ფერშალი

4

მურუსიძე ჭაბუკა

ცეცხლფარეში

ტექნიკოს-მექანიკოსი

5

მეტრეველი მზია

დამლაგებელი

 

6

მესხი რუსუდანი

დამლაგებელი

 

7

მურუსიძე რაინდი

დარაჯი

უმცროსი აგრონომი

8

გოგრიჭიანი ნიკოლოზი

დარაჯი

 

9

გორგასლიძე ბადური

დარაჯი

 

10

ჭელიძე ეთერი

ინკლუზიური პროფესიული
განათლების სპეციალისტი

ფსიქოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი

11

ნატმელაძე გოჩა

სამრეწველო ინოვაციების
ლაბორატორიის კოორდინატორი

1. კომერსანტი

2. კომპიუტერული ტექნოლოგიები სისტემური და ქსელური ადმინისტრირების შემსწავლელი კურსები

123

გამოკითხვა
მოგწონთ ჩვენი ვებ-გვერდი?
დიახ
არა