გვარი, სახელი

თანამდებობა

კვალიფიკაცია

1

 ბუაძე ფრიდონი

დირექტორი

 ინჟინერ-ეკონომისტი

2

ოშხერელი ილია

დირექტორის მოადგილე
(დირექტორის მ/შ)

მენეჯერი

ფოტო

გამოკითხვა
მოგწონთ ჩვენი ვებ-გვერდი?
დიახ
არა