№

     გვარისახელი

           თანამდებობა

კვალიფიკაცია

  1

     ბუაძე ფრიდონი

    დირექტორი

 ინჟინერ-ეკონომისტი

  2

    ოშხერელი ილია

     დირექტორის მოადგილე
         (დირექტორის მ/შ)

მენეჯერი

გამოკითხვა
მოგწონთ ჩვენი ვებ-გვერდი?
დიახ
არა