ვაკანსია

პოზიციის დასახელებაპროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ,,ელექტროობა" პროფესიული განათლების მასწავლებელი 

კონკურსის ტიპიგამარტივებული კონკურსი 

ორგანიზაციასსიპ კოლეჯი „ერქვანი“

ორგანიზაციის შესახებსსიპ - კოლეჯი  „ერქვანი“ რომელიც ახორციელებს ავტორიზებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს. 

კატეგორია: განათლება/სწავლება

განცხადების ბოლო ვადა: 23.10.2020 წელი

თანამდებობრივი სარგო: მასწავლებლის შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება საათობრივი ანაზღაურების შესაბამისად 
(ერთი ჩატარებული საათის ანაზღაურება  დარიცხული - 16  ლარი 20 თეთრი )

ადგილების რაოდენობა: 1

სამსახურის ადგილმდებარეობა: ქ. ამბროლაური  ვაჟა-ფსაველას ქ. N 10

ფუნქციები: მოდულის  პრაქტიკული და თეორიული ნაწილის სწავლება

სამუშაო აღწერილობა

• პროფესიული სტუდენტების მომზადება შემუშავებული პროგრამის/მოდულის შესაბამისად;

• კალენდარული გეგმის შედგენა სასწავლო გეგმის შესაბამისად;

• პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების შეფასების ინსტრუმენტის შემუშავება;

• საჭიროების შემთხვევაში, პროფესიული სტუდენტის(ებ)თვის დამატებითი (განმეორებითი) შეფასების განხორციელება;

• სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტებისთვის სასწავლო მასალის მოდიფიცირება/აკომოდირება;

• სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესით განსაზღვრული სხვა მოთხოვნებისა და პროფესიული განათლების მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსის დაცვა.

საკვალიფიკაციო  მოთხოვნები                                     

მინიმალური  განათლება: პროფესიული  (4 დონე)

სამუშაო გამოცდილება: 1 წელი

პროფესია: ელექტრიკოსი

კომპიუტერული პროგრამები 

პროგრამის დასახელება                                               ცოდნის დონე 

Microsoft Word                                                                  კარგი

Microsoft Excel                                                                  კარგი

Microsoft Power Point                                                        კარგი

 

საკონტაქტო ინფორმაცია 

საკონკურსო კომისიის მისამართი  -  ქ.ამბროლაური. ვაჟა-ფშაველას ქ. N 10 

საკონტაქტო ტელეფონები            -  591 24 47 52  .    595 06 86 42

საკონტაქტო პირი                       -  მანანა ჯოხაძე  
                            

დამატებითი ინფორმაცია 

გასაუბრებისთვის განიხილებიან მხოლოდ ის კანდიდატები, რომელთა რეზიუმე პასუხობს სავაკანსიო მოთხოვნებს.

კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს  განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი, რეზიუმე  და სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

გამარტივებული კონკურსი ცხადდება პირის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმების მიზნით.

გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა:

საკონკურსო კომისია გადაწყვეტილებას მიიღებს ხმათა უმრავლესობით, გასაუბრების დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 დღისა.

კონკურსის ეტაპები 
1.    განცხადების გადარჩევა
2.    გასაუბრება 

უკან

გამოკითხვა
მოგწონთ ჩვენი ვებ-გვერდი?
დიახ
არა