სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი იხილეთ აქ

ცვლილება №1 - იხილეთ აქ

ცვლილება №2 - იხილეთ აქ

ცვლილება №3 - იხილეთ აქ

ცვლილება №4 (ბრძანება N51) - იხილეთ აქ

ცვლილება №5 (ბრძანება N52) იხილეთ აქ

ცვლილება №6 (ბრძანება N6 "ო") - იხილეთ აქ

123

გამოკითხვა
მოგწონთ ჩვენი ვებ-გვერდი?
დიახ
არა