1. ვეტერინარული მომსახურების სპეციალისტი      III საფეხური   (სწავლის  ხანგრძლივობა     7 თვე).

2. მემინანქრე      III საფეხური      (სწავლის ხანგრძლივობა    6 თვე) 

3. იუველირი      III საფეხური      (სწავლის ხანგრძლივობა     6 თვე)

 

                                  მისამართი: ქ.ამბროლაური ვაჟა-ფშაველას ქ. №10.                                                       

                          დამატებითი  ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

                                  TEL:  (04 39)  22 11 91   ელ. ფოსტა        - koleji.erqvani@gmail.com

                                   Fix 790 10 12 20   კოლეჯის ვებ.გვერდი -  www.erqvaniprof.ge

 

რეგისტრანტები აბარებენ   მისაღებ გამოცდებს არჩეული პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამების  შესაბამისად: 

ვეტერინარული მომსახურება   -   ჩასაბარებელი საგნები:   საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი   და ტესტი ბუნების   მეტყველებაში    (ქიმია, ბიოლოგია)

იუველირი ჩასაბარებელი საგნები  სივრცითი  უნარების ტესტი და ტესტი  ხელოვნებაში 

მინანქარი  ჩასაბარებელი საგნები    სივრცითი  უნარების ტესტი და ტესტი  ხელოვნებაში

 

საცდელი ტესტის ნიმუშები იხილეთ ვებ.გვერდზე - მთავარი მენიუ/პროფორიენტაცია/პროფესიის განმსაზღვრლი ტესტების ნიმუშები 

საცდელი ტესტების ნიმუშებზე კონსულტაციის მისაღებად შეიძლება მიმართოთ პროფესიულ კოლეჯს და ისარგებლოთ კოლეჯის კომპიუტერული ტექნიკით.

 

უკან

ფოტო

გამოკითხვა
მოგწონთ ჩვენი ვებ-გვერდი?
დიახ
არა