საქართველოს მთავრობის დადგენილება №244 დაფინანსების წესი - დააჭირეთ აქ

საქართველოს მთავრობის 
№684 დადგენილება №244 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (დაფინანსების წესი) - იხილეთ აქ

ცვლილება N1. 2013 წლის 29 ნოემბერი     -  დააჭირეთ აქ

ცვლილება N2. 2013 წლის 13 დეკემბერი   -  დააჭირეთ აქ

ცვლილება N3. 2014 წლის 14 სექტემბერი  -  დააჭირეთ აქ

ცვლილება N4. 2014 წლის 18 დეკემბერი   -  დააჭირეთ აქ2019  წლის  საშემოდგომო  მიღების  „ინფორმაციის  ტექნოლოგიის  მხარდაჭერა“-ის  სპეციალობის  N 3-ე,  2020  წლის  „ინფორმაციის  ტექნოლოგიის  მხარდაჭერა“-ის  სპეციალობის  N 5-ე  და  2020  წლის  მიღების  „ელექტროობა“-ის  სპეციალობის
 N 4-ე  ჯგუფებში  მოდულის  „მეწარმეობა  1“-ის  და  2019  წლის  საშემოდგომო  მიღების  „ბუღალტრული  აღრიცხვა“-ის  სპეციალობის  N 3-ე  ჯგუფში  მოდულის  „მეწარმეობა  3“-ის  

გამოკითხვა
მოგწონთ ჩვენი ვებ-გვერდი?
დიახ
არა