საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება 152/ნ - იხილეთ აქ

ცვლილება №179/ნ  19/11/2013  - იხილეთ აქ

ცვლილება №27/ნ    03/03/2014  - იხილეთ აქ

ცვლილება 35/ნ    03/19/2014  - იხილეთ აქ

ცვლილება №71/ნ    06/17/2014  - იხილეთ აქ

ცვლილება №120/ნ  09/05/2014  - იხილეთ აქ

ცვლილება №133/ნ  10/03/2014  - იხილეთ აქ

ცვლილება №136/ნ  10/10/2014  - იხილეთ აქ

 

საშემოდგომო მიღება 2014 - № 935  -  იხილეთ აქ

საშემოდგომო მიღება 2014 - № 946  -  იხილეთ აქ

საშემოდგომო მიღება 2014 - № 947  -  იხილეთ აქ

2010 წ. 10 დეკემბერი №120/ნ  - იხილეთ აქ

ბრძანება №1038 ტესტირების ჩატარების განრიგის შესახებ  - იხილეთ აქ

ბრძანება №1058, 1038-ში ცვლილებების შესახებ   -  იხილეთ აქ

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N120/ნ 2014წლის 5სექტემბერი  -  იხილეთ აქ

ბრძანება №121/ნ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ  -  იხილეთ აქ  

ბრძანება 287 საგაზაფხულო ტესტირება - იხილეთ აქ

 

 
123

გამოკითხვა
მოგწონთ ჩვენი ვებ-გვერდი?
დიახ
არა