სსიპ კოლეჯ „ერქვანმა" დადასტურების გზით, დაიმატა 4 მოკლევადიანი მომზადების პროგრამა:
1. „კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამის მოხმარება-ოპერირება."
2. „შენობა-ნაგებობის შიდა განათების და ძალის წრედების მონტაჟი."
3. „კომპიუტერის მოხმარება-ოპერირება."
4. „კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა."

 ,,კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამის მოხმარება-ოპერირება"
 პროგრამის ხანგრძლივობა: 12 კვირა.
 პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში, გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, კურსდამთავრებული მიიღებს კვალიფიკაციის დამადასტურებელ სერტიფიკატს: ,,კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამის მომხმარებელ-ოპერატორი."

,,შენობა-ნაგებობის შიდა განათების და ძალის წრედების მონტაჟი."
 პროგრამის ხანგრძლივობა: 10 კვირა.
 პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში, გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, კურსდამთავრებული მიიღებს კვალიფიკაციის დამადასტურებელ სერტიფიკატს: ,, შენობა-ნაგებობის შიდა განათების და ძალის წრედების მემონტაჟე".

 ,,კომპიუტერის მოხმარება-ოპერირება".
 პროგრამის ხანგრძლივობა: 7 კვირა.
 პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში, გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, კურსდამთავრებული მიიღებს კვალიფიკაციის დამადასტურებელ სერტიფიკატს: ,,კომპიუტერის მომხმარებელ-ოპერატორი".

 ,,კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა".
 პროგრამის ხანგრძლივობა: 10 კვირა.
 პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში, გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, კურსდამთავრებული მიიღებს კვალიფიკაციის დამადასტურებელ სერტიფიკატს: ,,კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის სპეციალისტი".

უკან

გამოკითხვა
მოგწონთ ჩვენი ვებ-გვერდი?
დიახ
არა