აღნიშნულ კომპანიებთან კოლეჯს გაფორმებული აქვს მემორანდუმი და პროფესიული სტუდენტები გადიან სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკას

 

1. კომპანია შპს  „მექანიზატორი“   -  ტრაქტორისტ-მემანქანე  

2. კომპანია შპს  „ბლონდშტეინ, თრადიშენ ენდ ქოალითი,   საქართველო“  -   ვეტერინარიული მომსახურების სპეციალისტი

3. კომპანია შპს „ალექსანდრეული“   -  მეღვინე

4. მიკრობიზნესის წარმომადგენელი - გურამ გოგობერიშვილი  -  ოქრომჭედელი და იუველირი

5. კომპანია შპს გეო-ფლაუერი“ - ელექტროობა

გამოკითხვა
მოგწონთ ჩვენი ვებ-გვერდი?
დიახ
არა