კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამის მოხმარება-ოპერირება
 პროგრამის ხანგრძლივობა: 12 კვირა.
 პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში, გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, კურსდამთავრებული მიიღებს კვალიფიკაციის დამადასტურებელ სერტიფიკატს: ,,კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამის მომხმარებელ-ოპერატორი."

✅ შენობა-ნაგებობის შიდა განათების და ძალის წრედების მონტაჟი
 პროგრამის ხანგრძლივობა: 10 კვირა.
 პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში, გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, კურსდამთავრებული მიიღებს კვალიფიკაციის დამადასტურებელ სერტიფიკატს: ,, შენობა-ნაგებობის შიდა განათების და ძალის წრედების მემონტაჟე".

 კომპიუტერის მოხმარება-ოპერირება
 პროგრამის ხანგრძლივობა: 7 კვირა.
 პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში, გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, კურსდამთავრებული მიიღებს კვალიფიკაციის დამადასტურებელ სერტიფიკატს: ,,კომპიუტერის მომხმარებელ-ოპერატორი".

 კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა
 პროგრამის ხანგრძლივობა: 10 კვირა.
 პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში, გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, კურსდამთავრებული მიიღებს კვალიფიკაციის დამადასტურებელ სერტიფიკატს: ,,კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის სპეციალისტი".

გამოკითხვა
მოგწონთ ჩვენი ვებ-გვერდი?
დიახ
არა