1. ბუღალტული აღრიცხვა - (უმაღლესი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა)
სწავლის ხანგრძლივობა 20 თვე

2. ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა (IT) - (საბაზო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა)
-
 სწავლის ხანგრძლივობა 12 თვე

3. ელექტროობა - (საბაზო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა)
- სწავლის ხანგრძლივობა 10 თვე

გამოკითხვა
მოგწონთ ჩვენი ვებ-გვერდი?
დიახ
არა