1. (უმაღლესი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა) - ბუღალტული აღრიცხვა
სწავლის ხანგრძლივობა 20 თვე

2. (საბაზო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა) - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა (IT)
-
 სწავლის ხანგრძლივობა 12 თვე

3. (საბაზო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა) - ელექტროობა
- სწავლის ხანგრძლივობა 10 თვე

4. (საბაზო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა) - იატაკისა და ფილის სამუშაოები
- სწავლის ხანგრძლივობა 16 თვე

5. (საბაზო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა) - თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი
- სწავლის ხანგრძლივობა 11 თვე

გამოკითხვა
მოგწონთ ჩვენი ვებ-გვერდი?
დიახ
არა