კოლეჯი ერქვანი აცხადებს მიღებას შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:
  • ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა
    პროგრამის ხანგრძლივობა:12 თვე
    პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება

  • „ელექტროობა“
    პროგრამის ხანგრძლივობა: 10 თვე
    პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება


რეგისტრაციაში დახმარების საჭიროების შემთხვევაში ან პროფესიული საგანანათლებლო პროგრამების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ ეწვიოთ კოლეჯს.

მისამართი: ქ. ამბროლაური, ვაჟა-ფშაველას ქუჩა N10.

 

 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა 

უკან

გამოკითხვა
მოგწონთ ჩვენი ვებ-გვერდი?
დიახ
არა