1. მემინანქრე (მე-3 საფეხური)

ხანგრძლივობა - 6 თვე

2.იუველირი (მე-3 საფეხური)

ხანგრძლივობა - 6 თვე

3. ტრაქტორისტ-მემანქანე (მე-3 საფეხური)

ხანგრძლივობა - 6 თვე

4. მეღვინე (მე-3 საფეხური)

ხანგრძლივობა - 10 თვე

5. ბუღალტერ-ტექნიკოსი (მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა) (მე-3 საფეხური)

ხანგრძლივობა - 14 თვე 

6. მეფუტკრე - საწარმოზე დაფუძნებული სწავლება (მე-3 საფეხური)

ხანგრძლივობა - 13 თვე

7. ელექტროობა  (მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა) (მე-3 საფეხური) 

ხანგრძლივობა - 10 თვე

 

ფოტო

გამოკითხვა
მოგწონთ ჩვენი ვებ-გვერდი?
დიახ
არა