სსიპ პროფესიული კოლეჯიერქვანიაცხადებს მიღებას და 2016  წლის 28 მარტიდან  10 აპრილის   ჩათვლით, ახორციელებს აპლიკანტთა რეგისტრაციას შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

1. ბუღალტერ-ტექნიკოსი (მოდულური სწავლება) III საფეხური (სწავლის ხანგრძლივობა 17 თვე)   

2. ტრაქტორისტ-მემანქანე   III საფეხური (სწავლის ხანგრძლივობა  6 თვე) 

 

 

  1. ჩარიცხვის მსურველებს რეგისტრაცია  შეუძლიათ გაიარონ  პირადობის მოწმობით ნებისმიერ კოლეჯში და ნებისმიერ საგამანათლებლო  რესურს ცენტრებში  საქართველოს  ტერიტორიაზე.  
  2. რეგისტრაციის გავლის შემდეგ  აპლიკანტები გაივლიან ეროვნული საგამოცდო ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ტესტირებას
  3. ტესტირების წარმატებით გავლის შემთხვევაში  პროფესიულ   საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიხცვის მიზნით  ჩარიცხვის მსურველებმა  უნდა  წარმოადგინოს საბაზო (მინიმალური  ( 9 კლასი)) ,  საშუალო (12 კლასი) ან სხვა(პროფესიული,უმაღლესი), განათლების  დამადასტურებელი  დოკუმენტი

 

რეგისტრაცია წარმოებს ყოველდღე  2016 წლის 28 მარტიდან   10 აპრილის   ჩათვლით, 10 საათიდან 17 საათამდე, მისამართზე:  ქ.  ამბროლაური ვაჟა-ფშაველას ქ№10.      

დამატებითი  ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

    (  (04 39)  22 11 91       ელ. ფოსტა  - koleji.erqvani@gmail.com

    Fix 790 10 12 20           კოლეჯის ვებ.გვერდი -  www.erqvaniprof.ge

 

რეგისტრანტები აბარებენ მისაღებ გამოცდებს არჩეული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისად: 


ბუღალტერ
-ტექნიკოსი   -   ჩასაბარებელი საგნები:  საკანცელარიო უნარების ტესტი და ტესტი მათემატიკაში

ტრაქტორისტ - მემანქანე  -  ჩასაბარებელი საგნები:   მექანიკურ სივრცითი უნარების ტესტი და ტესტი მათემატიკაში 


საცდელი ტესტის ნიმუშები იხილეთ ვებ.გვერდზე www.erqvaniprof.ge  - მთავარი მენიუ/პროფორიენტაცია/პროფესიის განმსაზღვრლი ტესტების ნიმუშები 

საცდელი ტესტების ნიმუშებზე კონსულტაციის მისაღებად შეიძლება მიმართოთ პროფესიულ კოლეჯს და ისარგებლოთ კოლეჯის კომპიუტერული ტექნიკით.

უკან

ფოტო

გამოკითხვა
მოგწონთ ჩვენი ვებ-გვერდი?
დიახ
არა