სსიპ პროფესიული კოლეჯი „ერქვანი“ აცხადებს მიღებას და 2015 წლის 14 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით, ახორციელებს აპლიკანტთა რეგისტრაციას შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

1. ბუღალტერ-ტექნიკოსი (მოდულური სწავლება) III საფეხური    (სწავლის ხანგრძლივობა     54  კვირა (14 თვე)) 

2. მემინანქრე   III საფეხური     (სწავლის ხანგრძლივობა 24 კვირა (6 თვე)) 

3. იუველირი  III საფეხური     (სწავლის ხანგრძლივობა 23 კვირა (6 თვე)) 

4. მეღვინე  III საფეხური     (სწავლის ხანგრძლივობა 39 კვირა (10  თვე)) 

5. ვეტერინარული მომსახურების სპეციალისტი  III საფეხური     (სწავლის ხანგრძლივობა 28 კვირა ( 7  თვე)) 

 

  1. ჩარიცხვის მსურველებს რეგისტრაცია  შეუძლიათ გაიარონ  პირადობის მოწმობით ნებისმიერ კოლეჯში და ნებისმიერ საგამანათლებლო  რესურს ცენტრებში  საქართველოს  ტერიტორიაზე.  
  2. რეგისტრაციის გავლის შემდეგ  აპლიკანტები გაივლიან ეროვნული საგამოცდო ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ტესტირებას
  3. ტესტირების წარმატებით გავლის შემთხვცევაში  პროფესიულ   საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიხცვის მიზნით  ჩარიცხვის მსურველებმა  უნდა  წარმოადგინოს საბაზო (მინიმალური  ( 9 კლასი)) ,  საშუალო (12 კლასი) ან სხვა(პროფესიული,უმაღლესი), განათლების  დამადასტურებელი  დოკუმენტი

 

რეგისტრაცია წარმოებს ყოველდღე  2015 წლის 14 სექტემბრიდან  27  სექტემბრის  ჩათვლით, 10 საათიდან 17 საათამდე, მისამართზე: ვაჟა-ფშაველას ქ №10.       დამატებითი  ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

    (  (04 39)  22 11 91       ელ. ფოსტა  - koleji.erqvani@gmail.com

    Fix 790 10 12 20           კოლეჯის ვებ.გვერდი -  www.erqvaniprof.ge

 

რეგისტრანტები აბარებენ მისაღებ გამოცდებს არჩეული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისად:

ბუღალტერ-ტექნიკოსი   -   ჩასაბარებელი საგნები:  საკანცელარიო უნარების ტესტი და ტესტი მათემატიკაში

მემინანქრე  -  ჩასაბარებელი საგნები:  სივრცითი  უნარების ტესტი და ტესტი  ხელოვნებაში

იუველირი  -  ჩასაბარებელი საგნები:  სივრცითი  უნარების ტესტი და ტესტი  ხელოვნებაში

მეღვინე -  ჩასაბარებელი საგნები:  საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი   და ტესტი ბუნების   მეტყველებაში    (ქიმია, ბიოლოგია)

ვეტერინარი  -  ჩასაბარებელი საგნები:  საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი   და ტესტი ბუნების   მეტყველებაში    (ქიმია, ბიოლოგია)

 

საცდელი ტესტის ნიმუშების სანახავად - დააჭირეთ აქ

უკან

ფოტო

გამოკითხვა
მოგწონთ ჩვენი ვებ-გვერდი?
დიახ
არა