კოლეჯში სწავლის  მსურველებს შეუძლიათ აირჩიონ:

• ბუღალტული აღრიცხვა   -   (უმაღლესი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა .   სწავლის ხანგრძლივობა 20 თვე .  მიიღებიან  სრული ზოგადი განათლების მქონე პირები)

კურსდამთავრებულს  მიენიჭება    უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია ბუღალტრულ  აღრიცხვაში და გაიცემა დიპლომი.                                                                                                     

• ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა  ( IT ) -  ( საბაზო  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა .  სწავლის ხანგრძლივობა 12 თვე.  მიიღებიან  მინიმუმ საბაზო განათლების   (9 კლასი)    მქონე პირები)

კურსდამთავრებულს  მიენიჭება   საბაზო  პროფესიული  კვალიფიკაცია ინფორმაციის ტექნოლოგიის   მხარდაჭერაში   და  გაიცემა დიპლომი 

• ელექტროობა -  ( საბაზო  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა .   სწავლის ხანგრძლივობა 10 თვე.   მიიღებიან  მინიმუმ საბაზო განათლების (9 კლასი)    მქონე პირები)

კურსდამთავრებულს  მიენიჭება   საბაზო  პროფესიული  კვალიფიკაცია ელექტროობაში  და  გაიცემა დიპლომი.

 

მისამართი: ქ. ამბროლაური ვაჟა-ფშაველას   ქ. N10    ტელ: (439) 22 11 91     

პროფორიენტაცია/კარიერის სამსახური: ტელ:  555 11 51 88

ჩვენი Facebook გვერდი: https://www.facebook.com/Koleji.erqvani/ 

 

კოლეჯში რეგისტრაცია წარმოებს ყოველ დღე შაბათ-კვირის ჩათვლით, 10 საათიდან 18 საათამდე.  

მისამართზე: ვაჟა-ფშაველას ქ №10. 

რეგისტრაციის გავლა მსურველებს შეუძლიათ საგანმანათლებლო რესურსცენტრებშიც (ამბროლაური, ონი და ა.შ)

ასევე აპლიკანტებს საშუალება აქვთ  გამოიყენონ ელექტრონული (ონლაინ) რეგისტრაციის რეჟიმიც  www.vet.emis.ge  ვებ გვერდის მეშვეობით.

·           

·           

უკან

123

გამოკითხვა
მოგწონთ ჩვენი ვებ-გვერდი?
დიახ
არა